2008/11/09

3. IKAS UNITATEA - OROIMENA

3. UNITATEA

GOGAMEN--PROZESUAK (II):

Oroimena

-HASIERAKO GALDERA-SORTA

1. Informazioa gordetzea. Oroimenaren eredu estrukturala

1.1. Zentzumenezko oroimena

1.2. Iraupen laburreko oroimena

1.3. Iraupen handiko oroimena

2. Informazioaren kodifikazioa

2.1. Prozesatze-mailen teoria

2.2. Mnemoteknia

3. Informazioa berreskuratzea

3.1. Gogoratzean eragina duten faktoreak

4. Ahaztea

5. Oroimenaren nahasteak

5.1. Oroimenaren nahaste kuantitatiboak

5.1.1. Amnesia

5.1.2. Hipermnesia

5.2. Oroimenaren nahaste kualitatiboak


No hay comentarios: