2008/10/25

PERTZEPZIOAREN NAHASTEAK

Lan hau duela bi urteko ikasle batek egin zuen. Primeran dago eta eredu gisa erabil dezakezue aurkezpenak egiteko. Gai hau bukatuko dugunean ikasiko dugu informatika gelan Windows Movie Makerren erabilera.

2008/10/23

GESTALT - LEGEAK

Gestal Izaskun
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: gestalt psikologia)

PSIKOANALISIA

Psikoanalisia
View SlideShare presentation or Upload your own.

PERTZEPTZIOA - WEB ORRIAK


GESTALTEKO LEGEAK (english)

UINBRESTITATEA

Azken egun hauetan mezu hauek jaso ditut

 ORRATZAREN BEGIA

Txuma MURUGARREN

Iksaketa baztuen araebra ez da beaherrzkoa hietzn ltera guiztak ogni jratzea tsetua ulretu ahal iztaeko. Izan ere, hiatzk mutzolka irkaurtzen baitutigu eta, beraz, nhaikoa omen da hsaireako hitza eta amaraikoa ongi jrtazea ulretu ahal izteako.

Hoirxe bera gretazten da akostan odnokoek easten dutenreakin, entzun entuzten diutgu hitzak, halako htiz andana luze bat eta ez dioug errerapatzen hitz baoiktzari, orokorsatunari baino.Eta hizarilak jartzen duen aurgipekera, begriada, eta are ituxra eta usniaa erakabigarriak dira ulerknutza horertan. Alegia, horrek guiztak lanugtzen digula testua ulretzen, ulertze hori hizlariak esan zueanrekin bat datorren ala ez, hori beste kontu bat da. Ez dakit ongi alazdu dudan, baina nire ezitansunak gorabehera ziur bakadizuela zer esan nahi dudan.


ORAIN ERDERAZ:


Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no iomptra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima preo la paalbra es un tdoo.


AND HERE YOU ARE THE ENGLISH VERSION:


Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.


Honi buruzko eztabaida eta azalpenak helbide hauetan aurki ditzakezue: Metafilter eta LanguageHat.


Lehenengo aldiz irakurri nuenean hauxe erantzun nuen:


Un expesimento sinilar de una univarsibad divamapquesa denueftra qua las palebzas puenen teher una o das lejras epuivoxadas sin qne ezto inpkda la camprengión del mandaje.El extudeo grovocó uma enérqiha pratesto del Spndijato Dvnéz de Corractyres, qus ve pñligrcr su foente da trebejo.


Eta, Pablo Milrudek berehala idatzi zuen:


Hay o ro ex erime to se ejante de u a uni ersi ad a emana que mues ra que pu de se uir ley ndo e un t x o au cuan o des pare can al un s le ras de las pa ab as.

Yau notr omash echoe nhun grias obr elau bicac ionde loses pacio sent rela spa labras.

zalen irukarri duezu?


ZENBAT "f"

Zenbat "F" kontatzen dituzu testu honetan:

+++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
+++++++++++++++++++++++++++


Erantzuna Fernandori eman.


2008/10/21

STROOPen TESTA


Saiatu hitz bakoitzaren kolorea esaten, ez irakurtzen dugun hitza baizik eta hitzaren kolorea. Oso dibertigarria da[!]

To understand the mental process involved try this experiment. Look at the following letters on the screen: tree. If you are like most people it is difficult for you not to quickly read the word "tree." Most humans are so proficient at reading printed words that they cannot easily ignore them. In fact it takes considerable attentional effort to ignore them. This tendency to quickly read a word is used in the Stroop Task.
The Stroop Task is a psychological test of our mental (attentional) vitality and flexibility. The task takes advantage of our ability to read words more quickly and automatically than we can name colors. If a word is printed or displayed in a color different from the color it actually names; for example, if the word "green" is written in blue ink (as shown in the figure to the top) we will say the word "green" more readily than we can name the color in which it is displayed, which in this case is "blue."

The cognitive mechanism involved in this task is called directed attention, you have to manage your attention, inhibit or stop one response in order to say or do something else.Do the test in that link: http://www.snre.umich.edu/eplab/demos/st0/stroopdesc.html

2008/10/20

Emozioak adierazten.Alaitasuna, maitasuna, malenkonia, seriotasuna... zu bezalakoak direnak aukeratu dituzu. Konturatu zara?
OSO POLITA GERATU ZAIO IRATXERI EGINIKO LANA.
Eredu gisa har dezakegu lanak ondo aurkezteko.

Ume xantaiari

2008/10/17

Emozioak pertzibitzen.


Zer sentitu duzu hau ikustean. Zein izan da momentu bakoitzean izan duzun sentsazioa?
Zerk unkitzen gaitu eta zergatik?

Iratxe: " Oso iragarki polita da eta oso unkigarria. Uste dut pertsona guztiak iragarki honetan agertzen den neskatoa bezain eskuzabalak izan behar garela"

Zenbat pase?

Zenbat pase egiten ditu talde zuriak? 13?, 14? edo hamabost?

2008/10/15

Pelikularen sinopsia

Pelikulak Freuden bizitzaren zati bat kontatzen digu (1885-1891). Garai horretan mediekuen eta Freuden lagunen ustez histeriaz sufritzen zutenek arreta deitu nahi zuten. Freudek, histeriaren aldekoa, Parisera joan zen Charcot Doktoreak histeriari buruz ematen zuen mintzaldi batera. Bueltatu zenean Breueren laguna egin zen, honek hipnosia noizbehin erabili zuelako ere. Paziente batzuk tratatu zituen hipnosia erabiliz Cecilyren kasua hartu baino lehen. Honekin hipnosia alde batera utzi eta psikoanalisi metodo berria erabiltzen hasi zen. Honen bitartez Cecilyk berak izandako ametsak kontatu eta Freudek interpretatzen zituen, Cecilyren arazoa nondik zetorren jakin ahal izateko. Denbora pasa ahala konturatu zen berak arazo psikologiko bat zuela ere, txikia zenean bere amaz maitemundu zela (Edipo konplexua) eta justu hori zela Cecilyri gertatu zitzaiona, txikia zenean bere aitaz maitemundu zela (Elektra konplexua) eta honen irudia Beuerren eta Freuden ikusten zuela, horregatik maitemindu zen hauetaz ere. Cecilyren kasuarekin Freudek ez zuen soilik psikoanalisia sortu, Ediporen eta Elektraren konplexua, lapsusak, transferentziak eta kontratransferentziak eta beste zenbait gauzak ere aztertu zituen.

FREUD LAPASION SECRETA

FREUD, LA PASION SECRETA
Fitxa teknicoa:
Zuzendaria:Jonh huston( 1962)
Iraupena:139min
Gidoia: Wolfgang Reinhardt eta Charles Kaufman.
Argazkiak:Douglas Slocombe
Musika:Jerry Goldsmith
Aktoreak: Montgomery Clift (Sigmund Freud), Susannah York (Cecily Koertner), Larry Parks (Dr. Joseph Breuer), Susan Kohner (Martha Freud), Fernand Ledoux (Dr. Charcot), John Huston
Freud-en psikologiaren inguruan izandako aurkikuntzei buruz eta bere bizitzako lan guztien hasierari buruz kontatzen digu film honek. Hasieran Freud histeriari buruz lanean hasten da.Parisen Charcot izeneko mediku bati esker hipnosian eta burmuinak gure gorputzean duen eraginari buruz hasten da ikertzen baina gainerako medikuek ez diote sinisten. Josef Breuer psikiatrak lagundu egiten dio ikerketekin aurrera eramaten, berak erabili egin baitzuen teknika hori. Bere bezeroak hipnosiarekin tratatzen lagundu egiten haien arazoak konpontzen saiatzen zen eta era berean beste giza portaerak aztertzen hasi zen esterako, hitz egitean hitz bat gaizki esaten dugun bakoitzean nola gure inkontzientean edo benetan esan nahi dugula adierazten dugula, lapsus linguae.Edipo konplexua edota huts egindako ekintzak ekintzak aztertzen hasten da.
Hau dena Cecily izeneko neska bati esker izan zen bere aitaren heriotza zela bere inkontzientean gordetako trauma baten ondorioz sortutako azazo fisikoen jatorria aurkitzen saiatu egiten da eta hipnosia erabili gabe lortu zuen.Honela inkontzientean hipnosirik gabe satzeko metodo berri baten aurrerapena ekarri zuen eta psikoanalisiaren sortzaile bihurtu zen.
BIOGRAFIA:
1856an jaio zen Moravian eta Londresen hil zen 1939an.Vienako unibertsitatean neurologian espezializatu zen. Histeriaren ikeketan eta tratamenduan ibili zen, hasieran Charcotekin eta gero Breuer-rekin. Gaixoen inkontzieteko problema oinarrizko izaera sexualaz jabetuz eta jatorria haurtzaroko esperientzietan ipiniz sortu egin zuen psikoanalisiaren teoria .
PSIKOANALISIA:
Pazientearen adimen-prozesuko osagai inkontzienteen arteko harremanak bilatzen ditu psikoanalisiak. Pazientearen asoziazioek erreprezio -prozesu horretan sakontzea ahalbidetzen dute eta sintomarantza hurbiltzen gaituen gertaera inkontzienteak zeintzuk diren jakitean datza. Psikoanalisiaren lehen araua ideien asoziazio librea da: pazienteari bururatzen zaionguztia adierazteko esaten zaio, nahiz eta alferrikakoa eta desegokitzat jo ,pentsamendu bat bera ere ez isiltzean datza, sarritan lotsagarri nahiz penagarria bada ere.
Ondorioa, erreprimitutako oraitzapenak eragindako traumaren sintomen bitartez pazientearen historia berregin ahal izatea da eta honela sintoma bera ere desagertzea
INKONTZIENTEA :
Maila honetan, kontzientean ez dauden oroitzapenak, asmoak eta osagaiak sartzen dira. Material horren parte bat ez da inoiz kontzientearen parte izan, baina beste parte handi bat, estuasun jasanezina sortu duten esperientzien eraginez, kontzientetik kanpora ateratakoa da.
HISTERIA :Ideia, irudi eta emozio inkontzienteen gehiegizko adierazpenak bereizten duen neurosia da.
LAPSUS-LINGUAE :Hitz egiterakoan nahi gabe ditugun hutsegiteak, baina inkontzienteki pentsatzen duguna adierazten dugunean.
EDIPO KONPLEXUA:Ume batek bere amagaitik sentitzen duen erkarpen sexuala eta era berean era inkontzientean aitagaitik gorrotoa sentitzen du.
ELECTRA KONPLEXUA : Neskak era berean aitagaitik sentitzen duen erkarpen sexuala.
HUTS EGINDAKO EKINTZAK:Esan nahi duguna esaten ez dugunean eta esn nahi genuenaren aurkakoa denean.
IRITSIA:
Nire ustez Freud-en lanak eta ekarpenak psikologiari garrantsi handikoa da, berari esker gaur egun giza portaeri buruz dakizkigu gauza gehienak dakizkigu. Buruko hainbat arazo konpontzeko oso erabilgarria izan zaizkigu eta esterako depresioa edota gorputzeko arazo fisikoren bat, gure buruak eragindakoagaitik,bereala konpon diezakegu.
WEBGRAFIA:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www1.euskadi.net/harluxet/

Freud, pasión secreta.

2008/10/14

ZER DA PSIKOLOGIA?

Nahiz eta erdaraz egon, badator bat 1. ikas unitate honetan ikusi dugunarekin.

¿Qué es la Psicología?
View SlideShare presentation or Upload your own.

Freud, pasión secreta

Freud Nerea Guinea
View SlideShare presentation or Upload your own.

Freud,pasion secreta


FREUD, PASION SECRETA


FITXA TEKNIKOA

Urtea: 1962

Zuzendaria:John Huston

Aktoreak:
Montgomery Clift
Susannah York
Alexander Mango
John Huston
Victor Beaumont

Produktorea: Wolfgang Reinhardt

Gioia: Charles Kaufman
Wolfgang Reinhardt

SINOPSIA

Pelikula 1885. urtean hasten da eta Freud bizatzaren bost urte kontatzen ditu. Garai hartan psikologoek ez zuten histeria kasuak tratatu nahi esaten zutelako pertsona horiek arreta deitzeko egiten zutela. Freud Parisera joan zen Charcot bizitatzera eta bertan hipnosiaren bitartez ikasi zuen psikosiaren arazoa bilatzen. Vienara bueltatzean Josef Breuer psikiatrarekin elkartzen da eta Freuden teoria Breuer-en pazienteekin frogatzen hasten da. Gaixo baten, Cecily, histeria aztertzen eta barruko arazoak aztertzen Freudek psikoanalisia argira eramango du.

SIGMUND FREUD

Austriar neurologoa eta psikiatra, psikoanalisiaren sortzailea (Freiberg,Moravia, 1856-Londres, 1939). Medikuntzan doktore titulua eskuratu ondoren, neurologia lanetan hasi zen Vienan (1886). Charcot-en (Paris, 1885) eta Bernheim.en eraginez (1889), histeriaren etiologiari eta hipnosia sendabide gisa erabiltzeari buruzko lehen lanak idatzi zituen(Studien über Hysterie, 1895, Histeriari buruzko ikerketak ). Breuer-ekin batera psikismoaren eta kontzientearen arteko bereizketa azpimarratu zuen, eta inkontzientea aztertzeko metodo berri bat aurkitu zuen. 1895az geroztik, ideien eta oroimenen irudien elkarketa librea oinarri duen psikoanalisi teknika zabaldu eta hipnosia bazterrera utzi zuen.
Teknika berri horrek, Freuden ustez, kontzientearen logikara makur ezin daitezkeen esanahi inkontzienteak ikertzeko bidea ematen du, eta ametsak, ekintza okerrak (huts egiteak, ahaztutako gauzak) edo sintoma neurotikoak (antsiak, fobiak, beldurrak, etab.), argi ditzake, gizartearen edo moralaren arauak zapaldu eta ezkutarazi dituen ordezko zeinu baitira.
1905ean Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Hiru saio sexualitatearen teoriaz) idatzi zuen eta haur sexualitateaz egindako ikerketak aurkeztu zituen bertan; garapen psikosexualaren aldiak (aho aldia, uzki aldia, falikoa eta genitala), eta Ediporen konplexua. Okerreko sexu jokaerak ere ikertu zituen (bereziki sadismoa eta masokismoa); narzisismoa definitu zuen, eta bulkaden eta psikearen teoria zaharra eraberritu zuen. Psikoanalisia neurosietarako sendabidetzat hartzen zen hasieran, baina 1913tik aurrera, Freudek bere aurkikuntzak talde psikologiako gertaera ilunak argitzeko erabili zituen (Ediporen konplexuaren eta gizarte totemikoetako intzestuaren debekuaren artean dauden harremanak, adibidez); eta kulturarenak (erlijioa, artea, etab.) gizartearentzat erabilgarriak ez diren bulkaden ordez hartu beharreko baliotzat zituen. Hasieran jakitun asko azaldu zen psikoanalisiaren kontra, oso moral estukoa baitzen garai hartako gizartea, baina 1903tik aurrera, jarraitzaile asko izan zituen eta gaur egun ere baditu ( K. Abraham, A. Adler, Bleuler, M. Bonaparte, S. Ferenczi, Anna Freud, E. Jones, C.G. Jung, M. Klein, O. Rank, W. Reich, W. Steckel). Naziek debekatu egin zituzten Freuden teoriak. Haren beste zenbait lan: Die Traumdeutung (Ametsen Ulerpidea, 1900), Totem und Tabu (Totema etaTabua, 1913), Das Ich und das Es (Ni-a eta Zera, 1923)

PSIKOANALISIA

Sigmund Freud-ek XIX. m.aren bukaeran sortutako diziplina. Hiru atalez osatua dago: ikerketa-metodoa, metodo psikoterapeutikoa eta teoria sistematikoen multzoa.
Freudek formulatutako teorian oinarrituz, jokamoldearen esanahi inkontzientea argitzea helburu duen teknika psikoterapeutikoa.Psikoanalisiaren arabera, sintoma psikopatologikoa (sintoma histerikoa bereziki) erreprimitutako prozesu psikiko baten ordez agertzen da. Pazientearen asoziazioek errepresio-prozesu horretan sakontzea ahalbidetzen dute eta sintomarantz desplazatutako gertaera inkontzienteak zeintzuk diren jakitea. Beraz, psikoanalisiaren lehen araua ideien asoziazio librea da: pazienteari bururatzen zaion oro libre adierazteko esaten zaio, nahiz eta alferrikakoa eta desegokitzat jo. Betebeharreko bakarra pentsamendu bat bera ere ez isiltzea da, sarritan lotsagarri nahiz penagarria bada ere. Ondorioa, erreprimitutako oroitzapenen bitartez pazientearen historia berregin ahal izatea da eta, hartara, sintoma bera ere desagertzea. Hala ere, badira bi oztopo nagusi: erresistentzia eta transferentzia hain justu. Pazienteak bere pentsamenduak libre jakinarazteko arazoak dauzka, eta adieraztearen aurka egiten du; psikoanalisi edo egoera psikoanalitikoarekiko sentimendu atsegin edo desatseginen transferentzia sortzen hasten da. Aurka egite hori, orduan, transferentziaren adierazgarri bihurtzen da: pazientearen benetako analisi-lana aurretik bizi izandako egoeren errepikapena sortzen denean hasten da; garrantzi handia du errepikapenen fenomenoa kontrolatzeak.Psikiatria tradizionalaren zenbait interpretazio-irizpide ukatu egin zituen psikoanalisiak praktika-mailan, nahiz eta Freudek aurrez honelako asmorik ez izan: alde batetik, histeriaren sintomatologian lehenik, eta geroago beste neurosi eta psikosietan ere aplikatutako portaera-desorekaren zergati psikikoaren (eta batez ere psikosexualaren) kontzeptu psikoanalitikoa, garaiko psikologoen organizismoari kontrajarri zitzaion, izan ere, azken hauen ustez gaixo zegoen zerebroa buruko gaixotasun ororen sorburua baitzen. Bestetik, terapeuta eta pazientearen arteko elkarrekintza eta egoera psikoterapeutikoari buruzko kontzeptualizazio gero eta landuagoa, garaiko psikologoen sinplekeriari kontrajarri zitzaion, hauek oraindik elektroterapia edo ur-tratamenduen eraginkortasunean sinesten baitzuten. Azkenik, eta hauxe da alderik garrantzizkoena, psikoanalisiak inkontzientean unibertso esanahiduna aurkitu zuen, areago, arrazionalitate kontzientearen argitan -baina ez ordura arte bezalako arrazionalitate baten argitan- interpretagarriak ziren sinboloz betetako unibertsoa. Garaiko psikiatriak aldiz, nahiz eta alderdi inkontzientea ukatu ez, berau kaosaren, senaren erresumatzat hartzen zuen. Arrazionaletik abiatuta irrazionala dena berreskuratu nahi izate horretan, eta arrazionalitatearen kontzeptua zabaltzean, iraultza psikoanalitikoaren benetako balioa ikus daiteke, eta ez psikiatri mailan soilik, baita kultura tradizionalaren eremuan ere.
HIZTEGIA

> Inkontzientea: Kontzientziatik at dauden fenomeno psikikoen multzoa eta horri dagokiona; psikoanalisian, Freuden arabera, lehen topikako instantzia prekontziente eta kontzientearekin batera, berariaz kontziente bilaka ez daitekeen oro biltzen duena.
> Histeria: Nortasunaren egoera neurotikoa, irudikapen eta sentimendu inkontziente batzuk gorputzeko sintometan isladatzean datzana. Sintomen artean hauek aipa daitezke: tikak, uzkurdurak, konbultsioak, sentimen-asaldurak, goragalea, amnesia, jatorri fisikorik gabeko min handia eta sonanbulismoa. Ez du jatorri fisiko edo organiko ezagunik.
> Lapsus-linguae: hitz egitean hitz egokiaren ordez, beste bat, okerra, erabiltzeari deritzo.
> Edipo konplexua: Edipo konplexua era oso sinplifikatuan azalduta horrelaxe da: mutikoek, 3 eta 5 urte artean, beren amaz maitemintzen dira eta aitaren desagerpena disiatzen dute, baina errepresioa dela eta jite hau uzten dute eta aitaren irudiari eusten diote, aitaren arauak barneratuz eta haren pertsonalitatea oinarri moduan hartuz. AItaren baloreak amari eta heren balorei ezartzen zaizkie matriarkagoari bidea moztuz eta patriarkagoari zabalduz.
> Elektra konplexua: Freud-en hitzetan, neskak ere, hasiera batean, amarengana zuzenduko ditu sexu-bulkadak, baina, laster, aitarengana aldatuko ditu. Honi Elektra konplexua deitu zion. Gatazka horri bide egokia ematen ez badio, neskak ere, helduaroan, bi nortasun hauetariko bat garatuko du: gizona konkistatzen obsesionatuta dagoena edo gizonengan plazerra eta desioa bilatzeari uko egiten diona.

KONKLUSIOA ETA IRITZIA

Pelikulan, Freud-ek Cecily sendatzen du eta konturatu egiten da bera ere txkitan bere ama maite izan zuela. Cecilyrekin erabilitako formula erabili zuen bere burua sendatzeko.
Nire ustez, pelikula hau oso ona da, hasieran pentsatzen nuen ez zitzaidala gustatuko baina asko gustatu zait. Pelikula honek gauza asko pentsatzeko aproposa da, laburbilduz, interesgarria.
BIBLIOGRAFIA ETA WEBGRAFIA

Freud, pasión secreta.

FITXA TEKNIKOA

Urtea:1962

Iraupena:139

Herrialdea: Estatu Batuak

Zuzendaria: John Huston

Gidoia: Wolfgang Reinhardt eta Charles A. Kaufman

Musika: Jerry Goldsmith

Argazkigintza: Douglas Slocombe

Aktoreen zerrenda: Montgomery Clift, Susannah York, Larry Parks, Susan Kohner, Eileen Herlie, Fernand Ledoux, Eric Portman, David McCallum

Produkzio etxea: Universal Pictures

Pelikula mota: Drama eta biografikoa

PELIKULAREN SINOPSIA

Sigmund Freud-en bizitzaren bost urte kontatzen duen pelikula autobiografikoa da, 1885.urtean girotuta dagoena. Freud bizi zen denboraldian, medikuek, histeria zuten pertsonei ez zieten sinesten, pentsatzen zutelako, gaixoek gauzak egiten zituztela haien arreta erakartzeko. Freud, hipnosiari esker, lortu zuen haien psikosiaren arazoak aurkitzen. Bere gaixorik nagusiena, neska errubio bat da, etengabe amets gaizto bat duena. -1-

SIGMUND FREUD

Sigmund Freud, 1856ko maiatzaren 6an jaio zen, Freiberg-en. Medikua, neurologoa eta psikoanalisiaren sortzailea izan zen.

Ikasketak hipnosiaren inguruan hasi zituen, adimeneko gaixoak zaintzeko. Gero, nahiz eta bere terapian hipnosia erabili, hipnosia ametsen interpretazioarekin ordezkatu zuen. Honek bere psikoanalisiaren oinarriak ekarri zituen.

Freud-en teoriek eta tratamenduek, izkanbila sortu zuten Vienan garai horretan, XIX.mendean. Gaur egun ere, hauei buruzko eztabaidak daude. Gainera, bere ideiak oso kritukatuak eta eztabaidatuak izan dira.

Freud-en iritziak, bi ikuspuntuetan bana daitezke: alde batetik, bere jarraitzaileak, medikuntzaren zientzialari oso garrantzitsutzat hartzen dutenak eta giza-psikologiaren egi asko aurkitu zuena. Beste alde batetik, jorratzaileek filosofotzat hartzen dute, giza natura birplanteatu zuen eta tabu asko hausten lagundu zuen filosoa.

1939an hil zen, irailaren 23an, Londresen.

PSIKOANALISIA

Psikoanalisia teoria eta araubide batzuen multzoa da, adimeneko gaixoak sendatzeko sortu zena eta inkontzientean oinarritzen dena.

Psikoanalisiak beste helburu batzuk ditu:

Inkontzientea aztertzea, adimeneko gaixoak sendatzeko teknika terapeutikoa izatea, psikoanalistak sortzeko teknika izatea, historiari eta kulturari aplikatu ahal zaion metodoa izatea eta teoria eta teknika defendatzeko eta zihurtatzeko mugimedua izatea.

Psikoanalisia, historikoki zientziatzat hartu da psikoanalisten ustez. Jorratzaileek ordea, pseudozientziatzat hartu dute.

HIZTEGIA

Inkontzientea: Prozesu mentalen multzoa, lehenetsi baten menpe ez daudenak, ez direlako behar gauzatzen ari zauden gauza egiteko edo eginkizun bat dutenak era automatiko batean egiteko, beraz ez daudenak pentsatuak kontzienteki.

Histeria: Neurosien taldeko kide den onginahi psikologikoa da eta munduko %1 du. Gaixoan ikus dezakegu ezinegon eran, suposatzen duelako arazo fisikoak eta psikologikoak dituela.

Lapsus-linguae: Hitzegiterakoan duzun akatz inkontziente eta ustekabekoa.

Edipo konplexua: nahasmendu emozionala, haurtzaroan ematen dena, semeak ama maite duena eta era inkontziente batean aita gorrotatzen duena. Konplexu hau bizitzako lehen sei urteko adinean ematen da.

Electra konplexua: Edipo konplexuaren parekoa da. Alaba bere aitaz maitemintzen da eta era inkontziente batean ama gorrotatzen du.

Lapsus calami: Idazterakoan inkontzienteki duzun akatza.

Transferentzia: haurtzaroan izandako prototipoen errepikapena, heldutasunean duzun sentimenduarekin nahastuta daudenak. Zure psikoanalistan beste pertsona bat irudikatzea.

Kontratransferentzia: Psikoanalistan irudikatu duzun pertsona nor den argitzea eta nahasmendua argitzea, hau da, tranferentziaren prozesua kentzea.

KONKLUSIOA ETA IRITZIA

Freud-ek, bere ikerkuntzei esker, bere haurtzaroan sortutako adimeneko arazoa konpondu ahal izan zuen eta honi esker aurkikuntza handia egin zuen psikologiaren alorrean, nahiz eta garaiko jendeak esan erotuta zegoela eta ezin zela egon sexualitaterik haurtzaroan.

Hipsnotizatzaile txarra zenez eta ametsak interpretatzen zekienez, psikoanalisia asmatu zuen inkontzientea aztertzeko eta gaur egun terapia egiteko garrantzitsua den metodoa da.

IRITZIA

Pelikula honekin, konplexu asko azter daizteke, eta psikoanalisiaren sorrera erakusten digu. Pelikula autobiografikoa denez, Freud-ek bizitako momentu zailak ikusi ahal ditugu, esate baterako, garaiko jendeak bere teoriak ez onartzea. Nahiz eta filma zuri beltzez egon ez zait oso nekagarria iruditu, baina batzuetan pizka bat astuna egin zait ez nuelako ulertzen gertatzen zena. Errekomendatuko nioke psikologian interesatuta dagoen pertsona bati, psikoanalisia nola sortu zen aztertzen duelako.

BIBLIOGRAFIA ETA WEBGRAFIA

http://www.filmaffinity.com/es/film403759.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis

http://es.wikipedia.org/wiki/Histeria

http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente

Freud, pasión secreta.

Freud, pasión secreta.Filmaren fitxa teknikoa
1962. urtean estrenatu zen.
139 minutu
Zuzendaria: John Huston
Aktoreak: Montgomery Clift (Freud), Susannah York, Larry Parks, Susan Kohner, Eileen Herlie, Fernand Ledoux, Eric Portman, David McCallum.
Universal Pictures produzitutakoa.

Snopsia:
Pelikula honek Segismund Schlomo Freuden bizitzaren bost urterik garrantzitsuanak islatzen ditu (1885-1890). Garai hartan, bere kide gehienak ez zituzten histeria zuten gaixoak tratatzen, pentsatzen zutelako atentzioa deitzeko era bat zelako.
Baina Freud ek hipnosia erabiltzen ikasi zuen psikosiaren arrazoiak aurkitu eta sendatu ahal izateko. Pelikula honetan neska gazte baten psikosia sendatzen du. Neska honen psikosia sendatuz pilo bat ikasten du, hasiera batean hipnosiarekin eta geroago ametsak eta oroimena aztertuz.

Biografia
Segismund Schlomo Freud (1856ko maiatzak 6, 1939ko irailak 23)
Unibertsitatean ikasi zuen, hipnosia landu zuen baina historiara pasatu da "Psikoanalisiaren aita" moduan, arlo honetan egindako lan itzela dela eta. Inkontzientea ikertu zuen bereziki, ametsen mundua eta buru-gaixotasunek sexualitatearekin dituzten loturak. Erlijioek patologia psikiatrikoarekin dauzkaten zerikusiak ere aztertu zituen.

Psicoanalisia:
Psikoanalisia Sigmund Freuden lanetan oinarritutako psikologia teoriak eta metodoak dira. Psikoterapia metodo izanik, psikoanalisiak pazientearen adimen-prozesuko osagai inkontzienteen arteko harremanak bilatzen ditu.
Freudek ikusi zuen kontzientzia gizakiaren buruaren zati bat dela. Eta planteatu zuen honako banaketa hau: Kontzientea (pentsamenduak eta pertzepzioak ulertzea eta nabaritzea); prekontzientea (pentsamendu, oroipen eta ikaskuntza ez kontzienteak osatzen dute eta hauetara iristeko atentzio berezia beharrezko da); inkontzientea (kontzientziari ihes egin dioten berezko desio erreprimituak).
Hiztegia:
Inkonzientea: Borondatezkoa ez den fenomeno organikoa.
Histeria: Neurosiaren atala den afekzio psikologikoa. Freudek landu zuena.
Lapsus linguae: Hitz egitean egiten dugun akatza. Akatz hau inkonzienteki egiten dugu.
Edipo konplexua: Haurtzaroan ematen da. Amarenganako amodioa sentitzean datza eta aldi berean aitarekiko gorrotoa.
Huts egindako ekintzak: ¿?


Konklusioa eta iritzia: Nire ustez Freuden teoria, sexualitatea dela eta honako hau da: ez da berdina familia kide batengana, lagun batengana edo mutil-neska lagunarengana sentitzen den maitasuna.
Bibliografia eta webgrafia:Wikipedia, Elhuyar hiztegia, 300 hiztegia.


Iratxe Varela del Olmo
1.F
Freud La Pasion Secreta
View SlideShare presentation or Upload your own.

Arazoak direla eta

Ezin baduzue lana igo edo agertzen ez bada, mesedez nire e-mailera bidali eta nik igoko dut. Bihar komentatuko dizuet egin dituzuen arazoak nola konpondu.

Fernando

Freud, pasión secreta.
-> Fitxa teknikoa : Freud - “pasion secreta”, pelikula honen titulua da. John Huston zuzendutako eta Wolfgang Reinhardt eginiko pelikula da. Gidoia, Wolfgang Reinhardt eta Jean Paul Sartre-en eskuetan zegoen eta Jerry Goldsmith eta Douglas Slocombe musika eta fotografiaz arduratzen ziren. Hauek izan ziren pelikula interpretatu zuten aktoreak, protagonistaren papera, Freud, Montgomery Clift egin zuen; Cecily Koertner, arazoa zuen neskarena, Susannah York egin zuen; Dr. Joseph Breuer-ena, Larry Parks egin zuen; Martha Freud, Freud-en emaztearena, Susan Kohner egin zuen; eta bestelako paperak, Eileen Herlie, Fernand Ledoux, David McCallum eta Rosalie Crutchley egin zuten. Biografia eta dramazko filma honek AEB-en egin zen, 1962ean; 139 minutu irauten du.

-> Sinopsia: Filma honek Vienan jaiotako Sigmund Freud-en pseudo-biografia kontatzen digu. 1885-1891 bitartean Freud ikasi zituen, psikologia metodo berriak erakusten digu. Garai hartan, bere lagun gehienak, ez zuten histeria pairatzen zuten pertsonak tratatzen; arreta deitzeko egiten zutela pentsatzen zutelako. Baina Freud-ek, hipnosiaren bidez pertsonak tratatzen ikasi egin zuen. Breuer-en pazientea Cecily deitzen zen neskatxa bat zen, hipnosiaren bidez tratatzen zuen, bere arazoa zerk eragiten zuen jakiteko. Azkenean, Freud amaitzen du eska tratatzen baina beste metodo baten bidez, psikoanalisia deitzen dena; neskaren ametsak interpretatzen jakin izan zuen neskaren arazoa eragiten zuena. Txikitan bere aitagan maiteminduta zegoela konturatu zen. Psikologiaren bidez, Freud-ek, txikitan berdina gertatu zitzaiola ikusi zuen.

Sigmund Freud (1856ko maiatzaren 6a-London jaio eta 1939ko irailaren 23an hil zen). Mediku eta neurologo austriarra izan zen. Familia judu baten barruan jaio zen. Vienako Unibertsitatean ikasi zuen. Hipnosia landu zuen baina historiara pasatu da "Psikoanalisiaren aita" moduan, arlo honetan egindako lan itzela dela eta. Inkontzientea ikertu zuen bereziki, ametsen mundua eta buru-gaixotasunek sexualitatearekin dituzten loturak. Erlijioek patologia psikiatrikoarekin dauzkaten zerikusiak ere aztertu zituen.

Nazien jazarpenagatik, 1938an ihes egin behar zuen Frantziara, eta hortik Ingalaterrara. 1939ko irailaren 23an hil zen Londonen, minbizi prozesu baten ondorioz.

-> Psikoanalisia: Sigmund Freuden lanetan oinarritutako psikologia teoriak eta metodoak dira. Psikoterapia metodo izanik, psikoanalisiak pazientearen adimen-prozesuko osagai inkontzienteen arteko harremanak bilatzen ditu.

Freudek ikusi zuen kontzientzia gizakiaren buruaren zati bat dela. Eta planteatu zuen honako banaketa hau: Kontzientea (pentsamenduak eta pertzepzioak ulertzea eta nabaritzea); prekontzientea (pentsamendu, oroipen eta ikaskuntza ez kontzienteak osatzen dute eta hauetara iristeko atentzio berezia beharrezko da); inkontzientea (kontzientziari ihes egin dioten berezko desio erreprimituak).

Freud psikoanalistak esan zuen pertsonalitatea haurtzaroaren etapa ezberdinetan garatzen doala, funtzio biologikoak oinarri moduan dituztenak. Fase hauetan ematen diren ekintzak erabakigarriak izan daitezke gizakiaren pertsonalitatearen garapenean. Hona hemen Freud-en estadio psikosexualak:

* Orala: amaren azalarekiko joera, batez ere, hau besarkatu, jan, koska egin, miaztu eta laztandu. Haurrak etapa honetan plazera lortzen du jaten. Jaiotzen denetik 12-18 hilabete arte irauten du.

* Anala: etapa honetan haurrak onartuko du gizartean esfinterrak kontrolatzeko dauden beharrak. Etapa oraletik 3 urte bete arte irauten du.

* Falikoa: emakumearen eta gizonezkoaren arteko ezberdintasun psikosexualean oinarritu. Etapa hau sexu berdineko gurasoarengana hurbiltzen zaitu. Etapa hau 3 urtetik 6 urte arte irauten du.

* Latentzia: 6 urtetatik nerabezaroraino irauten du. Subjektuaren integrazio kulturala errazteko balio du.

* Genitala: identitate sexuala baieztatzen da eta nerabezarotik aurrera ematen da.

-> Hiztegia:

Inkontzientea: kontzientziari ihes egin dioten berezko desio erreprimituak.

Hiru elementu bereizten zituen, inkontzientean aurkitzen direnak:

  • Zera: alde biologikoa eta instintiboa, zeinak biziraupenera eramaten gaituen.
  • Supernia: moralitatearen eta murrizketaren aldea da, eta osatzen da Niaren ideala, hau da, izan nahi duguna, eta ez Ni ideala, guri buruz dugun ideiaren bidez.
  • Nia: Zerak dituen inpultsoak asetzeko errealitatea da.

Histeria: Ideia, irudi eta emozio inkontzienteen gehiegizko adierazpenak bereizten duen neurosia da. Sintoma psiko-motoreekin, sentsorialekin eta begetatiboekin agertzen dira dagozkion fenomeno konbertsiboak. Histeria eraketaren ulermenerako ekarpena zor zaio: hipnosiaren eraginpean histeriaren guztiz antzekoak diren sintomak (paralisia) erreproduzitu daitezke. S. Freud histeriaren etiologiaren ikerketa berrartzera bultzatu zuen.

Hipnosia: Beste pertsona batek, hipnotizatzaileak, eragindako kontzientziaren egoera aldatua, iragankorra eta artifiziala da. Hipnotizatzailearen eraginarekiko suszeptibilitatearen handiagotzeak eta gainerakoekikoaren gutxitzeak bereizten du.

Lapsus linguae: Hitz egiterakoan ditugun errakuntza txikiak dira, benetan esan nahi ez ditugunak baina gure pentsamenduak islatzen dutenak. Laburtuz, esan nahi ez duguna konturatu gabe esatea.

Lapsus calami: Hitz errakuntzak dira ere, baina ez hitz egitean, idazten dugunean baizik. Konturatu gabe inkontzienteki idazten ditugu idatzi nahi ez ditugun gauzak.

Kontra-transferentzia : psikologoak erabiltzen duten metodoa pazienteak beretaz maitemindu ez dadin. Freud pelikulan egiten duena; adibidez.

Edipo konplexua: Elektra konplexuaren aurkakoa, seme batek bere amataz maitemintzea da. Pelikulan ikusi dezakegunez, Freud-ek txikia denean bere amataz maitemindu egiten da, eta bere aita gorrotatzen du.

Elektra konplexua: neska batek berea aitaz maitemintzea da. Pelikulan ikusi dugu, nola Cecily maiteminduta zegoen bere aitaz txikia zenean.

-> Konklusioa eta iritsia : Pelikula polita izan da, ez da izan batere aspergarria, gauza batzuk kentzen baditugu. Lehen esan dut pelikula Freud-en biografia kontatzen duela, eta egia da baina horretaz gain, psikoanalisiaren garapena azaltzen da, bai eta Edipo eta Elektra konplexuen garapena ere. Freud- ek metodo hau (psikoanalisia) nola aplikatzen duen azaltzen da; eta hori da batez ere agertzen dena. Oso interesgarria iruditu zaizkit Freud eta beste psikologoen metodoen aplikazioa; nola hipnotizatzen dituzten pazienteak eta haien erantzunak, batez ere, Cecily-ren erreakzioak. Cecily- nola antzezten duen ez zait batere gustatu, gehiegitu egiten dituelako bere ekintzak eta oso itsusia geratzen da, baina esatekoa da pelikula honek orain dela asko egin zela,zuri-beltzez dago eta. Orokorrean, esan daiteke pelikula oso hezigarria izan dela, psikologia arlorako.

-> Bibliografia:

http://eu.wikipedia.org/wiki/Psikoanalisi

http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/403759.html

http://www.ome-aen.org/euskera/hiztegia/sarrera.htm

Freud: La pasion secreta

FITXA TEKNIKOA:

Zuzendaria:John Huston

Produkzioa: Wolfgang Reinhardt

Gidoia: Wolfgang Reinhardt eta Jean Paul Sartre (Nahiz eta Jeanek amaitu ez zuen oso luzea zela pentsatzen zuelako).

Musika: Jerry Goldsmith eta Henk Badings

Argazkilaritza: Douglas Slocombe

Aktoreak:
Montgomery Clift (Sigmund Freud)
Susannah York (Cecily Koertner)
Larry Parks (Joseph Breuer)
Susan Kohner (Marta Freud)
Fernand Ledoux (Charcot)
John Huston (Narratzailea)

Genero: Drama eta biografia

Zein herrialdeetan egin: AEB

Zein urtetan: 1962

Kalifikazioa: 7 urtetik gorakoa

Egilea: Universal Pictures

Iraupena: 139min (2 ordu, 19min)


SINOPSIA:

Filma honen gaia Sigmund Freud izeneko pertsona baten biografia da, Austrian jaiotakoa. 1885ean histeria zeukaten jendea ugaritzen hasi zen baina medikuek arreta deitzeko zela pentsatzen zutenez, ez zituzten tratatzen. Hala ere, Freud-ek hipnosiaren bitartez tratatzen zituen paziente horiek. Breuer-ek zituen paziente bat, hain zuzen ere, Cecily izenekoa Freud-ek tratatzen hasi zen. Baina denborarekin, hipnosiarekin tratatu beharrean, psikoanalisiarekin egiten zuen. Horrela, inkontzientean sartu, ametsak entzun eta interpretatu egiten zituen. Modu honetan, Cecily-ren arazoa aurkitu zuen. Kasualitatez, berak zuena; edipo eta elektra konplexua dira, alegia.

SIGMUND FREUD:Sigmund Freud (Freiberg/Příbor, 1856ko maiatzaren 6a-London, 1939ko irailaren 23a) mediku eta neurologo austriarra izan zen.
Familia judu baten barruan jaio zen. Anna izeneko alaba bat izan zuen (1895-1982), haurren psikoanalisia ikertu zuena, ingeles psikoanalista baitzen. Vienako Unibertsitatean ikasi zuen, hipnosia landu zuen baina historiara pasatu da "Psikoanalisiaren aita" moduan, arlo honetan egindako lan itzela dela eta. Charcot eta Breuer-en eraginez, histeria eta hipnosia aztertu zituen (Histeriari buruzko azterketak, 1895). Breuer-ekin batera psikismoaren eta kontzientearen arteko bereizketa azpimarratu zuen, eta inkontzientea, ametsen mundua eta buru-gaixotasunek sexualitatearekin dituzten loturak, aztertzeko metodo berri bat aurkitu zuen. 1895 geroztik, hipnosia bazterturik, ideien eta oroimenen irudien elkarketa librean oinarrituriko psikoanalisi teknika zabaldu zuen. Arazo psikiko askoren jatorria haur libidoan ezarri zuen, edota inkontzientean gordeta dagoen erruduntasun ideietan. Erlijioek patologia psikiatrikoarekin dauzkaten zerikusiak ere aztertu zituen.

Nazien jazarpenagatik, 1938an ihes egin behar zuen Frantziara, eta hortik Ingalaterrara. 1939ko irailaren 23an hil zen Londonen, minbizi prozesu baten ondorioz.

PSIKOANALISIA:Definizioa: Adimenaren prozesuak aztertzeko, eta buru eta adimen nahasmenduak tratatzeko metodoa, adimenaren alderdi sakonena azaleratzean eta ikertzean datzana, eta Freuden bizitza psikikoaren teorian oinarritzen dena, hau da, Freudek sortutako metodoa.


Freud-en teoria inkontzientean oinarritzen da. Haurtzaroan erreprimitutako esperientziak inkontzientean gordetzen dira eta heldutasunean, gainditu ez badira, nahaste gisa azaltzen dira. Psikoanalisiaren helburua jokabidearen esanahi inkontzientea kontzientera ekartzea da, azal daitezkeen arazoak konpondu ahal izateko. (Argazkian ikusi ahal dugu Freudek bere psikoanalisi sesioak egiten zituen soga-ohea).


HIZTEGIA:Inkontzientea: Psikoanalisian, psikearen alorra, kontzientziari ihes egiten diona eta pertsonen jokabidean eragina duena. Kontziente-ari kontrajartzen zaio.


Histeria: Neurosi mota, emozio gorabeherak, sentimenduak ezkutatzea, arazo fiskoak, eta sujestioaren mende erraz geratzea ezaugarritzat dituena.


Lapsus-linguae: Hitz egitean egiten dituzun akatsak dira.


Lapsus-calami: Idaztean egiten egiten dituzun akatsak dira.


Edipo-konplexua: Seme batek bere amaz maitemintzea, aldi berean bere aita gorrotatuz. Haurtzaroaren lehen 6 urteetan gertatzen da.


Elektra-konplexua: Alaba batek bere aitaz maitemintzea, bere ama gorrotatuz. Haurtzroaren lehen 6 urteetan gertatzen da.


Transferentzia: Haurtzaroan gustoko izan duzun gizon edo emakume eredua, heldutasunean sentitzen duzun sentimendu nahaketa. Adibidez, paziente bat psikoanalistan bere eredua erreflexatzen badu, pertsona hori gustoko izango du.


Kontra-transferentzia: Psikologoak bere paziente berataz ez maitemintzeko egin behar duen lana.


KONKLUSIOA:


Freudek inkontzientean egindako aurrerapenei esker, bere haurtzaroan zituen arazoak zeintzuk ziren jakin izan ahal zuen, hau da, bere ama gustuko zuela; edipo konplexua. Gainera, nahiz eta garai horretako jendea txoratuta zegoela pentsatu, haurtzaroan sexualitatea zegoela adierazi zuen.


IRITZIA:


Nire ustez, pelikula hau oso polita izan da eta modu praktikoan hainbat gauza ikasi ditugula pentsatzen dut, teoriaren bidez solik, ez nituenak inoiz ikasiko. Gure hiztegia aberastu dugula uste dut eta gainera psikoanalisiaren eta Freud-i buruzko gauza ugari ikasi ditugu. Hau esanda, espero dut horrelako lan gehiago egitea eta aldi berean, ikasi eta ondo pasatzea.


BIBLIOGRAFIA ETA WEBGRAFIA:


- http://www.wikipedia.org/


- Eskolarako Hiztegi Entziklopedikoa (Lur)


- Psikologia liburua (12. orrialdea)


2008/10/13

IAZKO LANAK

Gaur, hilak 13, zabaldu egin dut iazko ikasleek eginiko bloga. Kontsultarako! Ez kopiatu, bestela ez duzue ezer ikasiko. Erabiltzen baduzue, gero webgrafian aipatu behar duzue bai helbidea , bai egilea.
Alboan daukazuen linka sakatu :AIXERROTA BHI PSIKO 1E ( http://psikoaixe1e.blogspot.com)

2008/10/09

Edipo konplexua +publizitateaIkusi ostean iruzkinak egin ditzakezue. Anima zaitezte.

2008/10/07

DATA ALDATU EGIN DUGU

Koadernoak eta lanak aurkezteko eguna aldatu egin dugu.

Data berria hor daukazue:

Image created at GlassGiant.com

Gaiaren definizioak (Psikologia, jokabideak, gogamen prozesuak...) agertu behar dira, baita ere nik eman ditudan kontzeptu berriak: Lapsus linguae, lapsus calami, tranferentzia, kontratransferentzia, huts egiteko ekintzak, ...

Ikas unitatearen eskema, orri batean, aurkeztu behar duzue.

Zergatik aukeratu duzu aurten psikologia jakintzagaia?

Aurkezpena zaindu behar duzue. Hona hemen adibide on baten zatitxoa:

2008/10/06