2008/10/23

UINBRESTITATEA

Azken egun hauetan mezu hauek jaso ditut

 ORRATZAREN BEGIA

Txuma MURUGARREN

Iksaketa baztuen araebra ez da beaherrzkoa hietzn ltera guiztak ogni jratzea tsetua ulretu ahal iztaeko. Izan ere, hiatzk mutzolka irkaurtzen baitutigu eta, beraz, nhaikoa omen da hsaireako hitza eta amaraikoa ongi jrtazea ulretu ahal izteako.

Hoirxe bera gretazten da akostan odnokoek easten dutenreakin, entzun entuzten diutgu hitzak, halako htiz andana luze bat eta ez dioug errerapatzen hitz baoiktzari, orokorsatunari baino.Eta hizarilak jartzen duen aurgipekera, begriada, eta are ituxra eta usniaa erakabigarriak dira ulerknutza horertan. Alegia, horrek guiztak lanugtzen digula testua ulretzen, ulertze hori hizlariak esan zueanrekin bat datorren ala ez, hori beste kontu bat da. Ez dakit ongi alazdu dudan, baina nire ezitansunak gorabehera ziur bakadizuela zer esan nahi dudan.


ORAIN ERDERAZ:


Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no iomptra el odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima preo la paalbra es un tdoo.


AND HERE YOU ARE THE ENGLISH VERSION:


Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.


Honi buruzko eztabaida eta azalpenak helbide hauetan aurki ditzakezue: Metafilter eta LanguageHat.


Lehenengo aldiz irakurri nuenean hauxe erantzun nuen:


Un expesimento sinilar de una univarsibad divamapquesa denueftra qua las palebzas puenen teher una o das lejras epuivoxadas sin qne ezto inpkda la camprengión del mandaje.El extudeo grovocó uma enérqiha pratesto del Spndijato Dvnéz de Corractyres, qus ve pñligrcr su foente da trebejo.


Eta, Pablo Milrudek berehala idatzi zuen:


Hay o ro ex erime to se ejante de u a uni ersi ad a emana que mues ra que pu de se uir ley ndo e un t x o au cuan o des pare can al un s le ras de las pa ab as.

Yau notr omash echoe nhun grias obr elau bicac ionde loses pacio sent rela spa labras.

zalen irukarri duezu?


No hay comentarios: