2008/12/01Osasun Sailak ekainaren 10ean, hiesaren eta beste STG batzuen prebentzio kanpaina bat hasi du lema honekin: “Zeuk hautatzen duzu zeure harremanen barruan geratzen dena. Erabaki ezazu kanpoan geratzen dena ere”.

Funtsezko lau mezu dauzka:

  • Sexu bidezko transmisioko infekzioak gehitzen ari dira.
  • Sexu bidezko transmisioko infekzioek areagotu egiten dute GIB/HIESaren arriskua.
  • Ahozko sexua BADA arriskuko praktika sexu bidezko transmisioko infekzioetarako.
  • EZ da izan behar inolako sexu harremanik preserbatibo gabe.
Ez ahaztu, Osasun Sailako orrialde hau bisitatu: http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20726/eu/contenidos/informacion/campanya_sida/eu_sida/sida_e.html


No hay comentarios: