2009/01/06

ADIMENA

AURKIBIDEA

4.1. AURRETESTA

4.2. GALDE-SORTA

4.3. ZER DA ADIMENA? : Adimen anitzak eta Adimen emozionala.

4.4. ADIMENAREN ANALISI FAKTORIALA

4.4.1. Charles Spearman

4.4.2. L. L. Thurstone

4.4.3. J. P. Guilford

4.5. ADIMENAREN IKUSMOLDE EBOLUTIBOA: J. PIAGET

4.5.1. Aldi sentso-motorea

4.5.2. Operazio zehatzen aldia

4.5.3. Operazio formalen aldia

4.5.4. Garapenaren faktoreak

4.6. PROBLEMEN EBAZPENA

4.7. ADIMENAREN NEURKETA

4.7.1. Adimen-kozientea (I.K.)

4.7.2. Adimen-testak

4.8. HERENTZIA VS. INGURUNEA

4.9. ADIMEN-URRITASUNA

4.10. ADIMEN-ABERASTASUNA

4.11. BUKAERAKO IHARDUERA


Ikasgai hau ez dago zuen liburuan.

No hay comentarios: